Your Company
Hem Om oss Referenser Medlemmar Bli medlem Kontakt
Stadgar Projekt OrsaMusik Styrelse

Projekt OrsaMusik

"Ha Orsakarlarna ej haft anlag för målning, så har de varit spelmän och äro så alltjämt" Karl-Erik Forslund

Projektet OrsaMusik.nu har bidragti till att Orsas rykte som musikkommun har bevarats och förstärkts. Genom skapandet av en musikportal, intensivt nätverksbyggande, stöttning av arrangörer och musikanter, mobilisering av de positiva krafterna i Orsas musikliv, marknadsföringsinsatser, kompetensutveckling och positiv förstärkning av Orsayrans styrelse, bildat Orsa Musikkompani Ekonomiska Förening. Startat Musikmässan "Det är långt till Stockholm" som tredje steget i nätverksbyggandet, det 2:a regionalt och de 3:e regionalt....

Så börjar slutrapporten om projektet orsamusik.nu som pågivk mellan september 2004 till 31 december 2005. Läs mer om hela projektet på orsamusik.nu.

logokla.jpg